Profil

Sigma er beliggende i Kolding, hvor vi producerer højteknologiske maskiner og forarbejdningsanlæg med komplette veje- og doseringssystemer og temperaturregulering. Vi har stor erfaring med håndtering og blanding af lavviskositet til meget viskose produkter og dosering / blanding og intern transport af pulverprodukter til fødevareindustrien, medicinalindustrien og kosmetikindustrien samt den kemiske / tekniske industri.

Sigma arbejder i overensstemmelse med ISO 9001 standarderne og har siden 1970 arbejdet med en bred erfaring inden for design, fremstilling, levering og service, når det drejer sig om forarbejdning og blandeteknologi.

Det er af stor betydning for Sigma, at vi på alle niveauer betragtes som en konkurrencedygtig, effektiv og fleksibel sparringspartner, der kan redde kunden fra de ofte for lange leveringstider. Ved en flad organisation, en stram administrativ kontrol og effektive design- og beregningsværktøjer sikrer vi, at kunden oplever en økonomisk besparelse i forhold til de priser, som konkurrenterne anfører på markedet.

Sigma har opbygget et solidt og dybt forankret netværkssamarbejde, med et professionelt team af underleverandører, som hjælper med at lave de individuelt tilpassede løsninger. Udover dette består netværket af systemudviklende mennesker, leverandører af elektroniske, metalplader og drejning / fræsning specialister. Alle økonomiske beregninger, produktlister, produktionskontrol, kvalitetskontrol og andre administrative rutiner forvaltes for alle underleverandører fra vores kontor på Gejlhavegård 14a i Kolding. Samtidig kan kunden ved hjælp af vores "just in time" system altid være sikker på at kvalitet, pris og leveringstid er i overensstemmelse med det lovede.

Direktør

Lars Pedersen

Udvikling 

Hos Sigma har vi altid haft stor fokus på udvikling. Faktisk har vi ikke altid produceret selv, men i perioder alene fokuseret på selve udviklingsarbejdet. I dag fremstiller Sigma alle konstruktioner, da vi mener, at kun på denne måde kan vi garantere, at alle vores produkter lever op til vores krav til kvalitet i alle detaljer.

Parallelt med produktionen har vi konstant flere eksperimenter i gang for at sikre, at vi også i fremtiden vil kunne holde vores ledende stilling, når vi taler om Mixing. Blandt andet foretager vi forskning i dispergering og homogenisering, da vi mener, at der i disse emner stadig er u fundne muligheder for at gennemføre processen med mindre strømforbrug og mindre oparbejdning - hvilket resulterer i en højere kvalitet. Det er hele formålet med vores udviklingsarbejde.

Netværk

Det er selvfølgelig vigtigt at beskytte dine interesser, når du er en af ​​de førende virksomheder. Tværtimod indebærer det risikoen for, at udviklingen bliver for ensidig og laboratorie-teoretisk. Derfor mener vi, at det er nødvendigt med en vis åbenhed og samarbejde med kunderne.


 

Salg og leveringsbetingelser

Opstilling og montering af anlægget udføres af kunden og er derfor ikke inkluderet i Sigmas forsyning. Hvis det står i modsætning til forventningen, at dele af SIGMAs forsyning ikke svarer til tegninger og beskrivelser, skal dette indberettes til SIGMA skriftligt straks efter modtagelsen. Før leveringen af ​​produkter fremsender vi en faktura til betaling.

Ved mangler eller fejl vil disse blive værdsat af SIGMA, og beløbet vil blive fratrukket ved betaling af anlægget. Hvis du som køber af anlægget skyldes, at anlægget ikke kan leveres til deadline, har dette faktum ingen betydning for betalingen af ​​det resterende beløb, som tidligere beskrevet 30 dage efter leveringstidspunktet.

 

Service- og garantibetingelser

Når køberen / slutbrugeren har holdt betalingsbetingelserne, overtager SIGMA følgende service: For nye produkter af egen produktion fremstiller vi i løbet af serviceperioden, at reparere eller udskifte dele, som er ubrugelige på grund af bevisbare mangler i materiale, konstruktioner eller udført arbejde. Køber / slutbruger skal straks informere os om den opståede mangel.

Garantiperioden er med virkning fra datoen for den første operation og 12 måneder i forvejen, med maksimalt 2000 timer ved en daglig drift på 8 timer. Produktet er dækket af vores garantibetingelser i 18 måneder fra leveringsdatoen angivet af os. For eventuelle ændrede dele er garantiperioden 12 måneder for at regne fra datoen for den første operation.

Vores service omfatter ikke resultatet af normal slitage, overbelastning, brug af forkert smøremiddel eller utilstrækkelig pleje af ​​køber / slutbruger. Hvis køber / slutbruger uden vores aftale lader arbejdet udføres af andre virksomheder end vores, annulleres vores service for de pågældende dele, og vi refunderer ikke omkostninger eller fakturaer.

 

Teknisk dokumentation:

Dokumentationen er en integreret del af forsyningen og vil blive videresendt samtidig med levering sker eller senest 8 arbejdsdage efter levering af varer. Dokumentationen indeholder 1 sæt komplet teknisk dokumentation som følgende: Tegninger, monteringsvejledning, manual, smøring instruktion, vedligeholdelsesvejledning, reservedelslister.

 

Ejerskab forbehold:

Maskiner og udstyr leveret af SIGMA ApS forbliver SIGMA ApS ejendom, indtil fuld betaling er sket.

Sigma - Process Engineering

Kontaktinformation

Gejlhavegård 14a
DK-6000 Kolding
CVR: 33752881